PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN THIÊN BẢO ĐƯỜNG

Tư vấn miễn phí (24/7)
090.949.0337

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN THIÊN BẢO ĐƯỜNG

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN THIÊN BẢO ĐƯỜNG

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN THIÊN BẢO ĐƯỜNG

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN THIÊN BẢO ĐƯỜNG

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN THIÊN BẢO ĐƯỜNG
PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN THIÊN BẢO ĐƯỜNG

Từ xưa đến nay, y học cổ truyền  với các phương pháp phòng và chữa bệnh đã phục vụ hiệu quả cho việc giữ gìn và bảo vệ sức khỏe nhân sinh. Trải qua thực tiễn hàng ngàn năm lịch sử dân tộc, nhiều loại thuốc quý, nhiều bài thuốc hay cũng như các phương pháp chữa bệnh hữu ích không cần dùng thuốc như châm cứu,dưỡng sinh, xoa bóp bấm huyệt,… đã mang đến những đóng góp thiết thực cho nền y học nước nhà. Thừa kế những tinh hoa của YHCT và vận dụng những thành tựu khoa học của YHHĐ là phương pháp kết hợp đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc chăm sóc sức khỏe của nền y học Việt Nam.

Thời gian làm việc: Thứ hai - Chủ Nhật

Buổi Sáng: 08:30am - 12:00am - Buổi Chiều: 13:30pm - 19:30pm